Mrkonjić Grad: Promocija programa i poziva Omladinske banke

with Nema komentara

U petak, 21. februara 2020. godine članovi kreditnog odbora Omladinske banke Mrkonjić Grad, održali su prezentaciju programa i poziva Omladinske banke za učenike Gimnazije i Mašinske škole, a koji je raspisan do 9. marta 2020. godine.

Koordinator odbora Omladinske banke, Gorana Antić istakla je da Omladinska banka u Mrkonjić Gradu postoji 12 godina, te da su jedna od opština koja je najduže u ovom projektu. Raspisana su dva javna poziva, jedan za društveno korisne projekte mladih, i drugi za pokretanje vlastitog biznisa ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, te da im je cilj da ove godine privuku  što više projekata iz ruralnih mjesnih zajednica. Podsjetila je da će mlade od 17 do 35 godina, koji imaju ekipu od 3 do 7 mladih, dobru ideju, a žele da pokrenu i realizuju projekat od društvenog značaja, Omladinska banka podržati sa iznosom od 500 KM do 1.500,00KM. Takođe, za mlade preduzetnike i preduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedlila i podršku za registraciju i pokretanje samostalnog preduzetništva ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000,00 KM.
U nastavku poslušajte izjavu

Poziv za projekte i mikrobiznise je otvoren do 9. marta 2020. godine do 14:00 časova.