Marketing Šik radijaŠik je tim koji na impresivan način zna kako prenijeti poruku slušaocima. Mi znamo kako povezati ciljnu grupu s radiom, znamo kako stvoriti odnos koji, kad se jednom stvori,  traje…

Ako se pitate zašto oglašavanje na radiju predstavlja najbolji vid komuniciranja sa ciljnom grupom, razlozi su jednostavni: radio je dostupan  na poslu, kod kuće, u autu, po lokalima, a cijena oglašavanja je višestruko niža u odnosu na druge medije. Najnovija istraživanja pokazuju da se radio sluša: – ujutru, dok se ljudi spremaju za posao, ili putuju na posao, dok obavljaju kućne poslove, pa čak i kada provode vrijeme za kompjuterom, u kancelarijama, i naravno dok se vraćaju sa posla, u  autu, potencijalni konzumenti medija se ponovo opredjeljuju za radio, pri čemu to nisu stalni slušaoci radija, u takvim situacijama ih je mnogo više.

Na profesionalan način, uz pomoć efekata i muzike možemo učiniti da se vaša poruka slušaocima, pamti i poslije kampanje.

Ukoliko se odlučite za Šik, nudimo širok izbor mogućnosti:

  • Produkcija i emitovanje spotova;
  • Sponzorstva;
  • Promocije;
  • Gostovanja u studiju;
  • Emisije raznih sadrzaja i
  • Oglašavanje na web stranici.

Ugovori i emitovanja propagandnih poruka podliježu zakonskim normama, uređivačkim kriterijumima i propagandnoj etici.

Napominjemo da na sam Cjenovnik marketinga Šik radija, možemo da odobrimo popust, zavisno od iznosa uplate. Agencijski popust iznosi minimalno 20% i odobrava se nakon odobrenog količinskog popusta. Sadržaj svih ugovora o oglašavanju predstavljaju poslovnu tajnu, kao i svi podaci koje su ugovorne strane razmjenile prije i tokom sklapanja ugovora, kao i to da se podaci ne mogu iznositi, osim u slučaju spora.  Emitovanje propagandnih poruka počinje poslije avansne uplate. Jednakim uslovima garantuje ravnopravan status svih oglašivača.

Termine emitovanja propagandnih poruka u okviru paket-emitovanja na radiju, odredjuje Marketing tim radija, u skladu sa slobodnim promotivnim vremenom.

Za oglasne poruke neprofitnih organizacija za dobrotvorne i humanitarne akcije, kao i u drugim slučajevima predviđenim propisima, mozemo  odobriti emitovanje propagandnih poruka bez naknade.

Naknada za usluge plaća se u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture, odnosno u roku predviđenim ugovorom, a na osnovu realizovanog naloga za emitovanje.

Ukoliko ste zainteresovani za neki od vidova saradnje ,spremni smo za dalje dogovore, kako oko vida saradnje, tako i oko načina realizacije. BUDITE DIO USPJEŠNOG TIMA!

VAŠ ŠIK RADIO