Mrkonjić Grad: Potpisan ugovor za izradu šumsko privredne osnove u privatnoj svojini

with Nema komentara

Nakon uspješno provedene procedure javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u prostorijam Opštine Mrkonjić Grad, u petak, 16. septembra 2022. godine potpisan  je Ugovor čiji je predmet izrada Šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Mrkonjić Grad. Vrijednost ovog Ugovora je 104.177,61KM, a obuhvata površinu od 8.131.57 ha.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević je naglasio da je opština Mrkonjić Grad na vrijeme krenula u proces izrade pomenutog dokumenta, obzirom da trenutni plan važi do kraja sljedeće godine, nakon čega će stupiti na snagu novi plan, i isti će važiti narednih 10 godina. U nastavku poslušajte izjavu

Direktor firme ”Šuma plan“ d.o.o. Duško Topić naveo je da je Šumskoprivredna osnova važan pravni akt, kojim se utvrđuje sadašnje stanje šuma, vrši analiza dosadašnjeg gazdovanja, te plan radova u privatnim šumama za narednih 10 godina. U nastavku poslušajte izjavu