Mrkonjić Grad – Naredba štaba: Dezinfikovati stambene zgrade

with Nema komentara

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 11. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“, broj 1/15) i člana 66. i 87. Statuta opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“, broj 10/17), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanvredne situacije, Načelnik opštine d o n o s i

N A R E D B U

 1. U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje virusa korona „SARS-CoV-2“ i „COVID-19“ bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva, svi predsjednici i organi Zajednica etažnih vlasnika na području opštine Mrkonjić Grad (registrovani ili neregistrovani), obavezuju se da organizuju dezinfekciju zajedničkih prostorija stambenih zgrada.
 2. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku opštine Mrkonjić Grad“.

Sve stambene zgrade pozivaju se da što prije dezinfikuju zajedničke prostorije stambenih zgrada, u skladu sa Naredbom Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mrkonjić Grad.

Sve detaljnije informacije možete dobiti u Odjeljenju za izgradnju grada i upravljanje imovinom, na brojeve telefona 050/220-938 i 065/294-155.

UPUTSTVO STAMBENIM ZGRADAMA ZA DEZINFEKCIJU PROSTORIJA

Saglasno preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u nastavku je navedena potrebna zaštitna oprema, kao i uputstva za čišćenje i dezinfikovanje prostorija:

 • Lična zaštitna oprema (rukavice, zaštitna hirurška maska), radna odjeća;
 • Plastične vrećice, kanta s vodom, krpe, brisač sa vodom;
 • Deterdženti za upotrebu u domaćinstvu;
 • Dezinfekciona sredstva koja se preporučuju prema Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), čiji je sastav prikazan u tabeli:
 • Pije nego se pristupi čišćenju, staviti ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice);
 • Preporučuje se upotreba jednokratne lične zaštitne opreme jer je potencijalno zarazni materijal;
 • Koriste se sredstva za čišćenje i dezinfekciona sredstva prema uputstvu proizvođača;
 • Tokom i nakon čišćenja i primjene dezinfekcionih sredstava, držati otvorene prozore/vrata zbog dobrog provjetravanja prostorija;
 • Prilikom čišćenja izbjegavati dodir očiju i usana;
 • Očistiti toplom vodom i deterdžentom, a zatim dezinfikovati podove, popločane površine zidova, prozore, rukohvate;
 • Čišćenje i dezinfekciju prostora i predmeta, obavljati od jednog ka drugom kraju, da se ne kontaminira već očišćena strana;
 • Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne koristiti pakovanje sredstva s raspršivačem jer prskanje može dovesti do daljnjeg širenja virusa;
 • Sav otpad nastao tokom čišćenja, treba odložiti u plastičnu vreću i kante za otpad;
 • Nakon čišćenja, skinuti rukavice i odložiti u plastičnu vreću, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom;
 • Nakon čišćenja, skinuti maske odgovarajućom tehnikom – ne dodirivati prednju stranu, već otkopčati masku i odložiti u plastičnu vreću, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom;
 • Radnu odjeću i upotrebljene krpe treba oprati mašinski (90 °C) i dodatkom deterdženta za pranje veša;
 • Oprati ruke sapunom i toplom vodom, presvući se i istuširati se.