Mrkonjić Grad: Nabavljeno novo vatrogasno vozilo

with Nema komentara

Vatrogasno društvo Mrkonjić Grad dobilo je novo vatrogasno vozilo, za čiju nabavku je Vatrogasni savez Republike Srpske izdvojio oko 90.000 KM.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević, koji je prisustvovao primopredaji novog vozila, naglasio je da su vatrogasci obučeni za sve intervencije za zaštitu života i materijalnih dobara. Posebno se zahvalio Vatrogasnom savezu Republike Srpske  koji je izdvojio značajna sredstva za nabavku novog vatrogasnog vozila, a koje će omogućiti  lokalnim vatrogascima  da efikasnije i fleksibilnije obavljaju svoj posao. Načelnik je iskoristio priliku da informiše javnost da je počelo i opremanje Civilne zaštite kako bi se organizovano odgovorilo na različite vrste potencijalnih opasnosti koje ugrožavaju ljude, životinje, imovinu, kulturna dobra, te životnu sredinu. U nastavku poslušajte izjavu

Starješina Vatrogasnog društva u Mrkonjić Gradu Željko Laketić, poznajući teren naše opštine, smatra da je donirano vozilo upotrebljivo, i prilagodjeno potrebama manjih vatrogasnih društava. Laketić je naveo da od 11 vatrogasnih vozila koliko Vatrogasno društvo ima, osam vozila je uvijek spremno da izađe na intervenciju u slučaju da se pojavi potreba za istom. U nastavku poslušajte izjavu

Nenad Tica, vatrogasac, ukratko je pojasnio radne zadatke vatrogasaca kad je u pitanju izlazak na teren i suočavanje sa raznim problemima pri intervencijama, naglasivši da će im novo vozilo biti od značaja. U nastavku poslušajte izjavu

POZIV ZA VATROGASNO DRUŠTVO 123!