Intervju sa Veliborom Jarićem – izvršni direktor za proizvodnju i održavanje ZP “He na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

with Nema komentara

Tema: Organizovanje procesa rada u ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za vrijeme vanrednog stanja uspostavljenog zbog pandemije virusa korona

Na samom početku razgovora, pitali smo sagovornika da nam navede koje mjere su preduzete u Preduzeću kad je u pitanju zaštita od novog virusa korona COVID-19…
„U zavisnom preduzeću „He na Vrbasu“ proces rada je organizovan u skladu sa vanrednim mjerama preporuke Vlade RS, i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, kao i preporukama MH „Elektroprivrede“ RS. U ZP „He na Vrbasu“ odmah po dobijanju preporuka, formiran je krizni štab za praćenje epidemiološke situacije u samom preduzeću. Predsjednik kriznog štaba je direktor Goran Milanović, a članovi su Slavojka Zeljković, Mirjana Jovanović i Velibor Jarić. Nakon što je održan prvi sastanak kriznog štaba, preduzete su stroge mjere zaštite, koje pored ostalog, podrazumijevaju konstantno dezinfikovanje radnih prostorija i mašina. Obavezno je korištenje zaštitnih maski za sve radnike, takođe je obavezno korištenje rukavica od strane svih radnika, pranje ruku, smanjivanje neposrednih kontakata, zabrana okupljanja više od tri osobe u prostoriji, a s tim u vezi suspendovan je rad restorana društvene ishrane na način da se radnicima na spremaju gotova jela, već se isporučuju suvi obroci. Proces rada je organizovan na način da na posao dolaze isključivo radnici koji su neophodni za proizvodnju, održavanje i funkcionisanje zavisnog preduzeća, ostatak radnika je raspoređen da radi od kuće. Napominjem da je lokacijski preduzeće „He na Vrbasu“ organizovano na tri lokacije, odnosno cjeline: Upravna zgrada, hidorelektrana „Bočac“ i mala hidroelektrana „Bočac 2“.“

Obzirom da se proizvodnja eektrične energije odvija u hidroelektrani „Bočac“ i hidroelektrani „Bočac 2“, šta se konkretno, i na koji način uradilo?
„Zbog specifičnosti proizvodnog procesa, i samog održavanja, u hidroelektrani „Bočac“ i hidroelektrani „Bočac 2“, odmah smo formirali krizni štab u sekotru za proizvodnju i održavanje, a u sastavu: Velibor Jarić – izvršni direktor za proizvodnju i održavanje, Aleksandar Protić – upravnih elektrana, Borivoj Jovišić – rukovodilac proizvodne službe „Bočac 2“, i Miroslav Tomić – inženjer zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Prvi zadatak kriznog štaba za proizvodnju i održavanje je bio da se odvoje radnici u proizvodnji i radnici u održavanjum kako bi se smanjili što više neposredni kontakti. Radnici u proizvodnji su već od 19.03. prešli na novi način rada, tako da na poslu provode 24h, a 72h odmaraju kod kuće. Prva velika prepreka što nas je zatekla jeste da organizujemo da se kod mijenjanja samih smjena izbjegavaju kontakti, a održava higijena. Za higijenu i dezinfekciju nam je zadužen Miroslav Tomić – inženjer zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Kod dezinfekcije su sprovedene mjere na način da se radnici koji dolaze ujutro, koji idu sa prevozom do hidroelektrane „Bočac“ i male hidroelektrane „Bočac 2“, drže propisnih rastojanja u autobusu, a prije samog ulaska u autobus vrši se dezinfekcija svako jutro i svaki dan. Šta to znači? Kod samog dolaska na posao, prvo vozač vrši dezinfekciju autobusa, radnici ulaze u autobus , idu do mjesta rada hidroelektrane „Bočac“ i male hidroelektrane „Bočac 2“. Kod izmjene smjene, znači kad radnici dođu na posao, smjena koja napušta radna mjesta izvrši dezinfekciju svojih radnih mjesta. Oni ne ulaze odmah u autobus, već se radi dezinfekcija čitavog autobusa, i to se radi na mjestima koja su pokrivena video nadzorom, tako da u svakom trenutku imamo kontrolu u segmentu dezinfekcije. Smjena koja dolazi, koja se zadužuje za rad, opet radi sopstvenu dezinfekciju, znači tu smo isto odradili mjeru sigurnosti da i oni vrše sopstvenu dezinfekciju svojih radnih mjesta. Dezinfekcija se vrši sa alkoholom i antisepsolom. A dezinfekcija prolaza, hodnika, radnih površina velikih površina, se vrši sredstvima baziranim na hloru, to radi građevinska služba.“

Jarić je pojasnio kako je tekao proces održavanja proizvodnih postrojenja:
„Službe održavanja su raspoređene na način da se smanje što je više moguće međusobni kontakti, a posebno da se smanje kontakti sa smjenskim osobljem. U ZP „He na Vrbasu“ imamo elektro, mašinsku, i građevinsku službu. Sam način prevoza na posao i nazad je bio organizovan sa zasebnim prevoznim sredstivima, a sve u cilju da se smanje što više kontakti. Ovde moramo znači spomenuti da se pored zasebnog prevoza smjenskog osoblja, zasebnog prevoza elektro-mašinskog, zasebnog prevoza građevinskog održavanja, još smo formirali zaseban prevoz za radnike u restoranu društvene ishrane, i za čistačice, te za radnika koji rade u administrativnim poslovima. Sam restoran društvene ishrane je organizovan tako da ne sprema gotovi obrok, već se za zaposlene radnike djeli suvi obrok. Radnici elektro održavanja, mašinskog održavanja, i građevinskog održavanja kod polaska na posao moraju izvrštit dezinfekciju na propisan način prevoznog sredstva, a isto tako kod povratka s posla, radi se dezinfekcija prevoznog sredstva. Pomenute dezinfekcije rade se opet pred garažom u vlasništvu „He na Vrbasu“ i u samom objektu hidroelektrana Bočac. Opet napominjem da su objekti pokriveni video nadzorom, tako da imamo kontrolu izvršavanja mjera dezinfekcije. Za sve ove mjere nadgledanja i obezbjeđivanja da u svakom trenutku imamo alohol, i antisepsol i sve rastvore bazirane na rastvoru hlora, odgovora je Miroslav Tomić – inženjer zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Obilazak pogona planirano je da se vrši ponedjeljkom, srijedom i petkom, na taj način da se radnici koji rade u smjenskom radu, odnosno u proizvodnji, obezbijede postrojenja, što znači da otključaju, zaduže ključeve i postrojenje ako treba dovode u beznaponsko stanje, tako da bi radnici koji rade na održavanju sa što manje kontakata mogli da odrade svoje radne obaveze, a najviše prema planu periodičnih radova koje je propisala sama hidroelektrana. Ovde je vrlo bitno napomenuti zašto smo sve ovo uradili, i zašto je sve bazirano na mjerama dezinfekcije, da, ne daj Bože i ako se desi neki slučaj zaraze, od nekog zaposlenog u hidroelektrani, da jednostavno to smanjimo na što je moguće manji broj radnika, jer znamo da ako se desi jedna zaraza, svi njegovi kontakti idu u karantin. Tako da nam se ne desi ako je jedan radnik zaražen iz smjene, odnosno radnik u proizvodnji, da nam ne ode čitava proizvodnja u karantin, odnosno ako se to i desi, da je to sve u toj smjeni, pošto imamo prostora i dovoljno zaposlenih koji mogu popuniti novu smjenu koja će ići u redovan rad. Isto tako ako bi se desilo da je neki radnik ne daj Bože zaražen virusom u npr. mašinskom ili elektro održavanju, to je održavanje jednostavno odvojeno od ostatka, i kad bi ljudi morali ići u karantin, sveli smo na broj tri, ili četiri. Sama dezinfekcija je vršena na ulazu kod svih objekata, na način da se vrši dezinfekcija ruku i nogu. Sama posjeta bilo to putem nekog posla koji je u toku, ili putem naloga inspektora, ili naloga uprave, je vršena na taj način da se mora upoznati sam sektor za proizvodnju i održavanje da da dozvolu, i da se poštuju strogi propisi kod dolaska u hidroelektranu, a to su naravno korištenje rukavica i zaštitnih maski.“

Osvrnuli smo se i na način rada u Upravnoj zgradi u Mrkonjić Gradu:
„U samoj Upravnoj zgradi težište je stavljeno na dezinfekciju i ličnu higijenu. Kod ulaska u zgradu obavezna je dezinfekcija ruku i obuće. Kod ulaska u Upravnu zgradu bilo zaposlenih ili posjetilaca, obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica. Sama dezinfekcija u Upravnoj zgradi se vršila na način da se svaki dan nakon radnog vremena vršilo detaljno čišćenje sa sredstvima za higijenu, a poslije toga sa sredstvima na bazi hlora, a samih radnih mjesta sa sredstivma kao što su alkohol i antisepsol. U Upravnoj zgradi društva radio je minimalan broj radnika, a prema preporukama MH „Elektroprivrede“ RS.“

Pitali smo da li je bilo lica u Preduzeću koja su pozitivna na virus korona zaključno sa 12.05.2020. godine?!
„Zaključno sa današnjim danom, u našem Preduzeću nije bilo radnika oboljelih od korona virusa“.

Na kraju razgovora gospodin Jarić se zahvalio svim radnicima „He na Vrbasu“ na poštovanju propisanih mjera za zaštitu od virusa korona, i zamolio sve slušaoce da poštuju mjere zaštite koje je propisala Vlada RS kako bi se ova pandemija što prije završila.

Napominjemo da je intervju snimljen u utorak, 12.05.2020. godine, te da je isti emitovan u programu Šik radija u četvrtak, 14.05.2020. godine, kojeg u cijelosti možete preslušati ovdje.