He na Vrbasu: intervju sa rukovodiocem proizvodne jedinice “Bočac 2” – Borivojem Jovišićem

with Nema komentara

U novom serijalu emisija namijenjenih promociji preduzeća „He na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, razgovarali smo sa gospodinom Borivojem Jovišićem o radu male „He Bočac 2“.

Borivoj Jovišić je rukovodilac proizvodne jedinice „Bočac 2“, čija je obaveza organizacija procesa rada i održavanja hidroelektrane.

Kroz intervju smo saznali više o samom procesu proizvodnje u maloj „He Bočac 2“, organizaciji rada, te o planiranju proizvodnje na dnevnom nivou.

„Hidroelektrana – Bočac 2 “ izgrađena je na mjestu prethodnog kompenzacionog bazena, koji je imao ulogu da amortizuje vršenje rada hidroelektrane „Bočac“. Instalisana su dva agregata, ukupne snage 8,76 megavata i ukupnog protoka od 110 metara kubnih u sekundi, što znači da voda koja je prije išla preko prelivnih zatvarača, danas se usmjerava preko turbinskih agregata. „He Bočac 2“ ima obavezu regulacije biološkog minimuma nizvodno od elektrane koji iznosi minimalno 20 metara kubnih u sekundi, što znači da je minimalno jedan agregat u pogonu. Rad u hidorelektrani organizovan je u smjenskom režimu, dakle posada je prisutna 24h. Sama posada sastoji se od četiri radna mjesta, to je rukovalac elektro komande koji je zadužen za elektro dio postrojenja, mašinista hidro turbina koji je zadužen za mašinski dio postrojenja, zaporničar zadužen za manipulaciju prelivnim organima i sam rad čistilice, i portir zadužen za samubezbjednost elektrane“, – rekao je Jovišić.

Kada je riječ o proizvodnji na dnevnom nivou Jovišić ističe da rad „He Bočac 2“ zavisi od rada „He Bočac 1“. Mini hidroelektrana učestvuje u rebalansu sistema što znači da mi svaki dan, svaki sat, za naredni dan moramo da planiramo proizvodnju. I svako odstupnje od proizvodnje, bilo na više ili na niže, nama donosi određene penale koje mi moramo da regulišemo, dodaje Jovišić.

Osvrnuli smo se kratko i na proteklu 2019. godinu. Jovišić je naveo da je u toku prošle godine na „He Bočac 2“ proizvedeno oko 37 milona kilovat časova aktivne električne energije, što predstavlja oko 90 posto planirane proizvodnje, na osnovu čega smatra da je godina bila prilično uspješna.

Što se tiče vanrednih vremenskih uslova, Jovišić je napomenuo da „He Bočac 2“ ima malu akumulaciju, koja u znatnoj mjeri ne može uticati na period povećanih dotoka, ali da blagovremenom koordinacijom, akumulacija hidroelektrana u određenom vremenskom periodu može se amortizovati u periodu povećanih dotoka. Posebno je istakao da ni u kom slučaju sam rad hidroelektrane nije ugrožen, te da je siguran.

Za naredni period planirano je unapređenje procesa proizvodnje i procesa održavanja.

Kompletan intervju možete poslušati klikom ovdje.