Jednostavno EKI

with Nema komentara

Mikrokreditna fondacija i društvo EKI, pored svoje osnovne djelatnosti, veliku pažnju poklanjaju prepoznavanju potreba stanovništva koje nisu vezane za kreditiranje. Značajan dio finansijskih sredstava, proteklih dvadeset godina, EKI izdvaja i usmjerava upravo ka tim potrebama, kroz razne oblike donacija. Poseban … Read More

1 27 28 29 30