Za ljepši grad „Mali projekti“ mjesnih zajednica

with Nema komentara

Savjetima mjesnih zajednica odobrena sredstva za “male projekte” za ljepši i kvalitetniji život u mjesnim zajednicama širom Mrkonjić Grada. Sredstva su odobrena na osnovu javnog poziva na koji se prijavilo devetnaest mjesnih zajednica sa 26 projekata, odboreno je devetnaest projekata koji će se sprovesti u sedamnaest mjesnih zajednica. Ukupna vrijednost 19 projekata je 72.940,00KM, od čega će opština finansirati 46.065,00KM.

Opština Mrkonjić Grad u budžetu je izdvojila namjenska sredstva za podršku projektima mjesnih zajednica i ona su znatno veća u odnosu na prethodne godine.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad – Divna Aničić rekla je da joj je drago što je na održanom satanku pokazan aktivizam članova Savjeta MZ koji su produžena ruka opštinske uprave. U nastavku poslušaj izjavu

Uz podršku Vlade Republike Srpske realizovani su brojni kapitalni projekti u mjesnim zajednica na području opštine Mrkonjić Grad. Dodjeli Odluka o odobravanju sredstava za projekte mjesnih zajednica prisustvovao je i ministar finansija Zoran Tegeltija.  

Jedan od projekata koji će se realizovati u MZ Brkića bašta je Projekat „Postavljanje ljuljački, klackalica, oglasnih tabli i klupa sa visokim naslonom“.

Predstavnik Savjeta mjesne zajednice Brkića bašta – Dragan Plejić rekao je da će postavljanjem oglasnih tabli stanovništvo biti bolje informisano o kulturnim, sportskim i ostalim aktivnostima. U nastavku poslušajte izjavu

U mjesnoj zajednici Bjelajce ovim „malim projektom“ izvršiće se nasipanje puta Brižđa-Sječe.

Predsjednik Savjeta MZ Bjelajce – Vanja Boroja rekao je da su se građani potrudili da predlože koje to manje probleme u naselju mogu riješiti sa 2.500,00 KM, koliko će dobiti iz opštinskog budžeta. U nastavku poslušajte izjavu

Jedan od zanimljivijih projekat realizovaće se u MZ Zborište u kojoj će se postaviti klupe za odmor i oglasne table i saditi ukrasno bilje na nekoliko lokacija u ovoj mjesnoj zajednici.

U nekoliko mjesnih zajednica upotpuniće se sadržaji na dječijim i sportskim igralištima.

Mjesna zajednica Podbrdo će sanirati autobuska stajališta i postavljati koš na igralištu kod škole „Vuk Karadžić“ u Podbrdu.

Budžetom Opštine za 22 mjesne zajednice planirano je 30.000,00 KM, ali uštedama na drugim pozicijama obezbijediće se veći iznos za realizaciju projekata mjesnih zajednica. Građani su mogli predložiti po dva projekta vrijednosti do 2.500,00 maraka kojima će se  riješiti  manji infrastrukturni radovna području mjesne zajednice, vanjsko i unutrašnje uređenje objekatamjesnih zajednica, uređenje dvorišta mjesnih zajednica, kao i za humanitarne akcije, socijalne, zdravstvene, sportske, kulturne, obrazovne, vjerske kao i druge opšte korisne namjene.

 RB

 Mjesna   zajednica

 Naziv projekta

 Odobren iznos Opštine

 Centar

Dopuna sadržaja dječijeg igrališta u parku Petar Karađorđević Mrkonjić

2.455,00 

 Stupari

Uređenje bazena za vodu u  MZ Stupari

2.500,00 

 Podbrdo

Sanacija autobuskih stajališta i postavljanje koša na igralištu kod škole

2.500,00 

 Medna

Sanacija sale stare škole u Mednoj

2.470,00 

 Gustovara

Izgradnja kanalizacione mreže na Kotoru

2.500,00 

 Baraći

Uređenje prostora za dječiju igru

2.475,55 

 Brkića Bašta

Izgradnja ljuljački,klackalica, oglasnih tabli i klupa sa visokim naslonom

2.465,00 

 Novo naselje

Uređenje dječijeg igrališta

2.500,00 

 Podrašnica

Uređenje dvorišta,zamjena ulaznih vratai podova u vrtiću

2.500,00 

10 

 Gornji Šehovci

Uređenje oglasnih tabli i dječijih igrališta

1.740,00 

11 

 Zborište

Postavljanje oglasnih tabli, klupa za odmor i sađenje ukrasnog bilja

2.500,00 

12 

 Podgorja

Završetak seoskog doma u Jas. Potocima

2.500,00 

13 

 Kamenica

Nabavka i postavljanje saobraćajnih ogledala i nabavka pokretnih golova

2.000,00 

14 

 Kamenica

Postavljanje zaštitne ograde u Popovoj bašti

2.500,00 

15 

 Stupari

Uređenje Društvenog doma u Stuparima

2.460,00 

16 

 Bjelajce

Nasipanje puta Brižđa-Sječe

2.500,00 

17 

 Orahovljani

Izgradnja trotoara oko parohijske sale

2.500,00 

18 

 Baljvine

Izgradnja kuće za porodicu Tešanović

2.500,00 

19 

 Gornji Graci

Nasipanje i uređenje bankina, košenje bankina i košenje groblja

2.500,00