Sanacija krova Doma kulture u Mrkonjić Gradu

with Nema komentara
U petak, 17.03.2017.godine je potpisan ugovor između opštine Mrkonjić Grad i firme „ZIDART“ vezano za sanaciju krova zgrade Doma kulture. Ovaj poduhvat je veoma bitan jer će se na taj način riješiti dugogodišnji problem prokišnjavanja krova, zbog nepostojanja adekvatnih slojeva istog. Bitno je napomenuti da će objekat biti energetski efikasniji, jer postavljanjem određenog sloja termoizolacije, biće smanjeni toplotni gubici, ali i troškovi grijanja će biti znatno manji. Uslovi za boravak i rad u prostorijama ove zgrade će biti poboljšani.
Ukupna vrijednost radova iznosi 52.385,49 KM.
Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.
 
Povodom tridesetogodišnjice i zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu je podignut objekat Dom ZAVNOBiH-a svečano otvoren 25.11.1973.
Objekat je raspolagao sa Spomen sobom, salom za sastanke i književne promocije, galerijom (stalna zanatska postavka), kancelarijskim prostorom za radnike Doma i bibliotekare, pozorišnu salu i moderno uređenu biblioteku.
 
Objekat je u toku rata granatiran i zapaljen od strane regularne armije Republike Hrvatske i HVO-a u oktobru i novembru 1995.
 
U toku 2002. završena je jedna lamela za smještaj lokalnih udruženja građana, dok je adaptacija prostora biblioteke i spomen sobe borcima odbrambeno-otadžbinskog rata 1992 – 1995. završena 2005. Saniranje i rekonstrukcija pozorišne sale sa 420 mjesta, hola kao i dvije galerije završena je 27.02.2008.godine, dok su prostorije Agencije za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad završene početkom 2007. godine. Za potpunu adaptaciju ostalo je da završi sanacija ravnog dijela krova i dijela kupola koje prokišnjavaju usljed loše izvedbe tokom saniranih aktivnosti 2005. i 2007. i 2008., odnosno da se izvrši pokrivanje centralnog otvorenog dijela sa krovom kako bi se dobilo 120,44 m2 korisnog prostora za potrebe manifestacija koje se ovdje održavaju.