Opština Mrkonjić Grad potpisala protokol o saradnji sa UNDP

with Nema komentara

U petak, 21.04.2017. godine u prostorijama opštine Mrkonjić Grad, rukovodstvo opštine Mrkonjić Grad potpisalo je sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP-ija, protokol o saradnji na realizaciji Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDP).

Protokol predviđa saradnju u ključnim oblastima razvoja, kao što je provođenje procesa srednjoročnog plana i njegova revizija u cilju pobošanja srednjoročnih planova razvoja.
Protokol je potpisan na rok od četiri godine, a opština Mrkonjić Grad u proteklom periodu je uspješno sarađivala sa UNDP-ijem i zahvaljujući njihovoj pomoći realizovano je više projekata.
Sastanku su prisustvovali predstavnik kancelarije UNDP-ija Tanja Mihajlović, zatim načelnik opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić, načelnik odjeljenja za privredu i finansije Tomislav Todorović, i službenik Nataša Arežina.