Opština Jezero: zajednički rješavati problem poplava

with Nema komentara

U ponedjeljak, 04.02.2019. godine u opštini Jezero održan  je sastanka sa predstavnicima relevantnih ustanova u vezi sa vodotokovima i hidropotencijalima Republike Srpske i Federacije BiH. Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić rekla je nakon održanog sastanka da je formirano radno tijelo koje će se baviti planovima dugoročnog rješavanja poplava u ovoj opštini.

Rijeke Pliva i Jošavka su se prethodnih dana, usljed naglog otapanja snijega, izlile iz korita i napravile brojne probleme zbog čega je Ružičićeva zatražila sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, MUP-a, preduzeća “Voda Srpske”, Civilne zaštite, “Puteva Srpske”, Hidroelektrane Jajce i preduzeća iz FBiH nadležnih za puteve i vode da bi zajednički našli rješenje.

Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je da je “Neophodno saniranje korita Jošavke, za šta postoji planska dokumentacija. Sljedeći korak je baziranje na planiranju sredstava i projektne dokumentacije, te obezbjeđivanje sredstava ze rješavanje i sanaciju korita Plive”, navela je Ružičićeva. Ona je dodala da im je na sastanku ukazano na određene aktivnosti koje bi trebalo da obavlja i lokalna samouprava. “Treba sprječavati bespravnu gradnju zidova i svega što remeti normalan tok Plive, kao i bacanje smeća u Plivu”, napomenula je Ružičićeva. Ona je dodala da im je na sastanku ukazano na određene aktivnosti koje bi trebalo da obavlja i lokalna samouprava, a da će u narednom periodu insistirati da se u kratkom periodu instalira hidrološka stanica za mjerenje vodostaja na mjestu ulijevanja Jošavke u Plivu.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, Nenad Đukić rekao je da su se učesnici sastanka dogovorili da zajedno sagledaju mogućnosti tehničkih rješenja, građevinskih radova, kao i svega što je potrebno uraditi da bi bio trajno riješen problem poplava. On je naveo da su neke aktivnosti već započete.”Sa UNDP-om ranije je urađena projektna dokumentacija za regulaciju dijela Jošavke i oni bi finansirali dio građevinskih radova. Pokušaćemo i posredstvom Fonda solidarnosti u okviru Vlade Srpske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijedimo dio sredstava”, rekao je Đukić. On je naglasio da će još neke aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama morati da preduzmu zajedno sa kolegama iz FBiH i federalnim Ministarstvom za vodoprivredu.

Rijeke Jošavka i Pliva godinama prave probleme u opštini Jezero, a prethodnih dana su se izlile zbog naglog otapanja snijega zbog čega je iseljena jedna višečlana porodica, a poplavljeno 20 kuća.

U opštini Јezero voda se danas povlači, nakon poplava uslijed izlivanja rijeka Plive i Јošavke, pa je situacija nešto bolja nego prethodnog dana, rekla je načelnica ove opštine Snežana Ružičić.