Održan sastanak Partnerske grupe za reviziju Strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad

with Nema komentara

U srijedu, 19. juna 2019. godine u opštini Mrkonjić Grad održan je sastanak Partnerske grupe za revizuju Strategije razvoja opštine za period 2019.- 2024. godina. Revizija se provodi kao nastavak aktivnosti na realizaciji Strategije.

Strategija je pripremljena u sklopu Projekta integrisanog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji predstavlja zajednički projekat Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U skladu sa izabranim metodološkim pristupom u završnoj godini prvog petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije (2014-2018), provedena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije, koja je pokazala da su u periodu implementacije od 2014. godine postignuti značajni rezultati i napravljene pozitivne promjene u lokalnoj zajednici. Od ukupno devet sektorskih ciljeva u posmatranom perodu su tri cilja u potpunosti ostvarena, a šest djelimično. Ostvaren je i visok ukupan procenat realizacije planiranih projekata u okviru Strategije od 84,06%. Najbolji rezultati tokom prvog petogodišnjeg ciklusa zabilježeni su u domenu povećanja investicija, povećanog zapošljavanja, povećanja BDP-a i osnaživanja ruralnih područja opštine. Pozitivni pomaci zabilježeni su takođe i u povećanju obuhvata i kvaliteta usluga socijalne zaštite, zdravstvenih i komunalnih usluga i izgradnje kulturne i sportske infrastrukture, gdje je primjetan veći fokus na ruralna područja u odnosu na period prije usvajanja Strategije.

Načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić  istakla je da je akcenat Strategije  na industriji, poljoprivredi i turizmu. U nastavku poslušajte izjavu

Strategija integrisanog lokalnog razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2014. – 2024. godina usvojena je od strane Skupštine opštine Mrkonjić Grad u decembru 2013. godine. Ovim planskim dokumentom tada su definisani fokusi i strateški ciljevi budućeg lokalnog razvoja opštine Mrkonjić Grad za dugoročni period do 2024. godine, dok su sektorskim razvojnim planovima (za sektore ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštitu životne sredine) utvrđeni ciljevi, rezultati, programi, projekti i mjere za period do 2018. godine.