Načelnice opština Mrkonjić Grad i Jezero na radnom sastanku u Sarajevu

with Nema komentara

Načelnica opštine Mrkonjic Grad Divna Aničić i načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić, prisustvovale su u srijedu, 27.02.2019. godine na radnom sastanku u Sarajevu sa šefom Delegacije EU Larsom Vigermarkom. Na sastanku su razmatrane mogućnosti podrške EU inicijativi sedam načelnica opština Republike Srpske i Federacije BiH za međuopštinsku saradnju na lokalnim projektima, kao i prepreke i problemi sa kojima se suočavaju žene političarke u politici, i projekti koji će se realizovati sa ciljem osnaživanja žena.

Predstavljeni su i zaključci Inicijative za lokalne vlasti koja je pokrenuta u oktobru 2017. godine sa ciljem utvrđivanja zajedničkih izazova u djelovanju lokalnih vlasti koji ometaju učinkovito pružanje usluga građanima. Inicijativu je podržala Švajcarska ambasada i EU delegacija. Zaključeno je da je sve veći raskorak između manjih i većih opština u pružanju usluga građanima, a nemoguće je da opštine sve osiguraju samostalno. Rješenje prema mišljenju Zajedniče komisije mora biti rezultat dogovora o raspodjeli ovakvih zadataka, te u koordinisanju pružanja lokalih usluga i izvan opštinskih granica. Postoje značajni potencijali za povećanje učinkovitosti u okviru postojećih institucionalnih struktura, što bi u značajnom mjeri mogao biti rezultat bolje vertikalne koordinacije između institucija na različitim nivoima.

Sastanku su prisustvovale načelnice opština Divna Aničić, Snežana Ružičić, Dušica Runić Trninić, Milka Ivanković, Amra Babić, Mila Petković i šef kancelarije Savjeta Evrope Drahoslav Stefanek i ambasadorka Švajcarske Andrea Rauber Saxer.