“Mladost MG” a.d. potpisala ugovora o zakupu poslovnih prostorija i opreme

with Nema komentara

Ugovor je potpisan između „MLADOST MG“ a.d. Mrkonjić Grad, koje zastupa v.d. Predrag Malešević i „MAK-MLADOST“ d.o.o. Mrkonjić Grad, koju zastupa Valentina Jovanova Peševska, a potpisivanju su prisustvovali i načelnica opštine Mrkonjić Grad, zamjenik načelnika i načelnici odjeljenja u opštinskoj upravi.

Predmet Aneksa ugovora su izmjene u osnovnom Ugovoru o zakupu poslovnih prostorija i opreme u poslovnoj zgradi zakupodavca u Mrkonjić Gradu, a po ovom Aneksu ugovora zakup prostorija se zaključuje na period od 5 (pet) godina, počevši od dana 1. juna 2019. godine do 1. juna 2024. godine.

Zakupac prima u zakup poslovne prostorije (jedna proizvodna hala površine 663m², krojačnice 244m² i kancelarije 43m²) sa opremom (prema specifikaciji primarnih mašina-53, sekundarnih mašina-56), a koje se nalaze na parceli ukupne površine od 950m², kojima raspolaže i upravlja zakupodavac.

Načelnica opštine, Divna Aničić istakla je da je ovo jedinstven primjer ovakve fabrike u regionu, fabrike koja je poslije privatizacije spašena. U nastavku poslušajte izjavu

Direktorica preduzeća „MAK-MLADOST“ d.o.o., Valentina Jovanova Peševska rekla je da trenutno imaju oko 60 radnika, s tim da se radi na povećanju kapaciteta za još 50-60 radnih mjesta, i da posla ima dovoljno,da imaju ugovore koji su planirani do kraja godine tako da se kapacitet može i povećati, uporedo sa povećanjem  radne snage. U nastavku poslušajte izjavu

Radnica preduzeća Nevena Baneka kaže kako je već tri godine zaposlena, da su uslovi dobri i da preporučuje svim mladima koji su u potrazi za zaposlenjem da dođu i rade u ovom preduzeću. U nastavku poslušajte izjavu