Konkurs: Zlatni aforizam – zlatni (o)smijeh

with Nema komentara

Klub umjetničkih duša raspisao je XVIII Međunarodni konkurs humora i satire povodom Prvog aprila – Dana šale i zbilje, na temu:
„IMA LI MENE TAMO?!…“.
Pozivamo sve građane koji vole da gledaju satiri u oči, da se odazovu na konkurs kroz sve dozvoljene oblike pismenog satiranisanja.

Aforističari će biti nagrađeni za aforizme, satirične priče i pjesme, epigrame, akrostih, bajke, basne i viceve na zadatu temu. Karikaturistima dajemo odriješene ruke da sa lisicama odrade ono najbolje.

Uslovi konkursa:
– Tekst mora biti originalan i vezan za temu, može i objavljen.
– Tekst može biti napisan na svim jezicima Balkana ili Helma bez obzira na vrstu pisaljke, boju i veličinu papira.
– Tekst kucati isključivo u Wordu, font Times New Roman, veličina 12.
Broj radova je ograničen i to: – do 20 aforizama, do 3 pjesme i priče, do 10 epigrama, do 3 akrostiha, do 3 bajke, basne i do 20 viceva.
Svaka kategorija se nagrađuje sa Diplomom ( nosioci pojedinih nagrada ) da se niko ne uvrijedi.

Rok slanja tekstova je 25.03.2019. god.
Tekst mora biti potpisan sa šifrom bez obzira da li se šalje klasičnom ili elektronskom poštom, a uz tekst dostaviti lične podatke (kućna adresa, broj telefona, e-mail, kraća biografija) jer se bira i najoriginalnija šifra.
Radove slati isključivo putem interneta na e-mail adresu: klubum@teol.net
ili ako niste u ljubavi sa internetom putem pošte:
Klub umjetničkih duša, Milana Budimira 140, 70260 Mrkonjić Grad (troškovi na Vaš račun).

Rezultati konkursa biće javno objavljeni 01.04.2019. god. na večeri (bez večere) humora i satire.
Autori ustupaju pravo na objavljivanje njihovog teksta u zajedničkom Zborniku ,,Vidi ono što (ne)čuješ VIII“ povodom 18. godina konkursa humora i satire koji će biti objavljen u elektronskom obliku.